• Auspi UK zastoupení v provozu od 1. září 015
  • Date:9/7/2015 3:18:31 PM Publisher:auspiadmin
  • S radostí oznamujeme všem našim zákazníkům a partnerům že od 1/9/2015 zahájila činnost naše pobočka ve Velké Británii, se sídlem v Bridgend, Wales. Cílem nově otevřeného obchodního zastoupení je posílit naši pozici na trhu Velké Británie, jakožto jednom z klíčových trhů v našem oboru v Evropě. Považujeme tento krok za jeden z milníků v naplňování naší obchodně marketingové strategie, a doufáme že tento krok bude co nejvíce přínosný pro naše obchodní partnery. Tímto oznámením také vítáme nové kolegy z Velké Británie do skupiny společností Auspi.